Past Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

Czerwiec 2, 2017 Agata Pruszyńska

To już ostatni czas z grupy czasów przeszłych. Podobnie jak niedawno omawiamy czas Past Perfect Simple, również czas Past Perfect Continuous jest czasem zaprzeszłym. Stosujemy go, gdy chcemy opisać pewne czynności, które miały miejsce w przeszłości, trwały przez pewien czas i poprzedzały inne czynności w przeszłości.

Czas zaprzeszły ciągły (Past Perfect Continuous) od czasu zaprzeszłego prostego (Past Perfect Simple) różni się tym, że jest stosowany do czynności ciągłych, które trwały przez jakiś czas w przeszłości.

W dzisiejszym wpisie omówimy budowę czasu Past Perfect Continuous, jego zastosowanie oraz charakterystyczne okoliczniki czasu. Dla osób zainteresowanych innymi czasami gramatycznymi oraz strukturami gramatycznymi przygotowaliśmy specjalną zakładkę – Angielski gramatyka.

 

Nauka języka angielskiego - blog - Czas Past Perfect Continuous- Angielski gramatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa czasu Past Perfect Continuous

Zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Continuous składa się z osoby, czasownika posiłkowego ‘had’, czasownika ‘been’ i czasownika właściwego z końcówką ‘-ing’.

Osoba     ‘had’      ‘been’      czasownik z ‘-ing’

I               had        been       writing
You          had        been       playing
He           had        been       doing
She          had        been       tidying
It              had       been       laughing
We           had        been       talking
You          had        been       packing
They        had        been       watching

 

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przez zamianę miejscami osoby z czasownikiem posiłkowym ‘had’. Dokładnie tak samo jak w czasie Past Perfect Simple. Na pytania odpowiadamy krótko – Yes, I had./No, I hadn’t.

Had you been writing a novel before you went abroad?            =>   Yes, I had./No, I hadn’t.
Had she been tidying before 5 o’clock yesterday?                      =>   Yes, she had./No, she hadn’t.
Had they been watching a parade before they went to Rome?  =>    Yes, they had./No, they hadn’t.

 

Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przez wstawienie słówka  ‘not’.

I had not (= hadn’t) been writing before she arrived.
She had not (= hadn’t) been tidying our apartment before he turned up.
We had not (= hadn’t) been talking about them by the time they showed up.

 

 

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous ma bardzo podobne zastosowanie jak czas Past Perfect Simple, ale dodatkowo podkreśla dłuższy czas trwania danej czynności, która poprzedzała inną czynność w przeszłości.

Just before the accident last week, she had been working on his new poem.
Sarah was exhausted. She had been doing some gardening all yesterday morning.

 

 

Okoliczniki czasu Past Perfect Continuous

  • how long (jak długo)

  • for (przez), since (od)

  • before (przed)

 

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane