Na czym polega metoda komunikacyjna i jakie przynosi efekty?

Październik 31, 2016 Agata Pruszyńska

Metoda komunikacyjna, zwana również metodą komunikatywną, to komunikacyjna metoda nauczania języków obcych. Należy do jednej z kilku najbardziej popularnych metod nauki języka angielskiego, o których pisałam ostatnio. Dzisiejszy wpis będzie w pełni poświęcony metodzie komunikacyjnej. Postaram się omówić jej najważniejsze założenia, wytłumaczyć na czym polega w praktyce oraz określić jakie przynosi rezultaty.

 

Podstawowe założenia w metodzie komunikacyjnej

Narzędziem komunikacji jest język. Jest to podstawowe założenie, na którym stworzona została metoda komunikacyjna, która skupia się na wzajemnym oddziaływaniu między osobami uczącymi się a nauczycielem. Studenci uczą się używać języka angielskiego w różnych kontekstach. Są to najczęściej symulowane sytuacje zaczerpnięte z życia codziennego. W ten sposób uczymy się komunikatywnej znajomości angielskiego. Jesteśmy w stanie porozumieć się w restauracji, sklepie, na poczcie, na spotkaniu z przyjaciółmi i w wielu innych sytuacjach. Korzystając z tej metody nauki języka angielskiego uczymy się również zasadniczych funkcji językowych. Początkowo tworzymy nieskomplikowane zdania, ale poprawne gramatycznie i stylistycznie, przez co cała wypowiedź jest spójna i logiczna. Przekaz jest zrozumiały i oddaje to, co chcieliśmy powiedzieć. Ważnym aspektem metody komunikacyjnej jest również nabycie poprawnej wymowy, zbliżonej do wymowy Brytyjczyków, Kanadyjczyków oraz pozostałych rodzimych użytkowników języka angielskiego. O skuteczności metody decyduje poziom zdolności komunikacyjnych nabytych przez osobę uczącą się. Rozwinięte zdolności komunikacyjne przekładają się na swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz odpowiednią biegłość językową.

Nauka angielskiego online metodą komunikacyjną - Nauka języka angielskiego - blog


5 cech metody komunikacyjnej, czyli komunikacyjnego nauczania języka (CLT):

 

 • nacisk na interakcje w języku obcym,

 • próba połączenia nauki na kursie z czynnościami codziennymi poza kursem,

 • zachęcanie osoby uczącej się do aktywnego uczestnictwa w rozmówkach,

 • używanie autentycznych artykułów anglojęzycznych w procesie nauki,

 • odwoływanie się do doświadczeń osobistych osoby uczącej się.

 

Wymienione wyżej cechy wskazują, że w metodzie komunikacyjnej bardzo ważne jest powiązanie języka nauczanego na kursie z językiem używanym poza kursem. Również zainteresowanie oczekiwaniami i potrzebami osób uczących się ma fundamentalne znaczenie. Każdy sposób nauki języka angielskiego, który kształci kompetencje komunikacyjne w kontekście autentycznym, stanowi skuteczną formę nauczania.

 

Stosowane ćwiczenia i materiały dydaktyczne w metodzie komunikacyjnej

Na zajęciach stosuje się często pracę w parach. Ćwiczenia są skonstruowane w sposób, który wymaga umiejętności współpracy i negocjacji między uczestnikami kursów. Zadania na płynność językową kształtują pewność siebie i zachęcają do swobodnego wypowiadania się. W metodzie komunikacyjnej popularne są również gry z rolami, podczas których kursanci ćwiczą funkcje językowe i uczą się prawidłowego stosowania poznanych wcześniej reguł gramatycznych. Innymi ćwiczeniami są: dyskusje na interesujące tematy, wymiana poglądów, aranżowanie scenek z życia codziennego. W nauczaniu stosuje się tzw. task-based learning. Polega on na wcielaniu się w autentyczne sytuacje życiowe, w których trzeba posługiwać się językiem angielskim użytkowym.

Na niższych poziomach nauczania korzysta się z najlepszych podręczników rozwijających umiejętności czytania, rozumienia tekstu słuchanego, pisania i mówienia. Duże znaczenie ma również nauka gramatyki oraz poszerzanie zasobu słownictwa. Po zdobyciu solidnych podstaw językowych przychodzi czas na dalsze rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Do tego celu wykorzystuje się autentyczne artykuły pochodzące z renomowanej pracy anglojęzycznej (Financial Time, The Guardian, The Times, The Independent, The Economist), skróty wiadomości z brytyjskiej telewizji (Thames television, BBC). Sympatią uczestników kursu cieszą się również fragmenty programów telewizyjnych, nagrania audio i video.

 

Podsumowując, metoda komunikacyjna (zwana również metodą komunikatywną) koncentruje się na zdobyciu biegłości językowej i swobody wypowiadania się. Wykorzystuje sytuacyjne używanie języka. Bazuje na autentycznych materiałach pochodzących z anglojęzycznej prasy i telewizji. Jej celem jest przełamanie bariery mówienia oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane