Egzamin językowy Cambridge English: First – FCE

Czerwiec 23, 2017 Agata Pruszyńska

 

Podstawowe informacje o egzaminie FCE

Egzamin językowy Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE) jest jednym z najczęściej zdawanych certyfikatów językowych w Polsce. Swoją popularność certyfikaty Cambridge zawdzięczają swojej powszechności i uniwersalności. Wynik egzaminu jest ważny bezterminowo.

Egzamin FCE jest uznawany na całym świecie przez wiele uczelni wyższych i uniwersytetów, organizacji, pracodawców i instytucji rządowych. W Polsce egzamin jest honorowany przez ponad 150 uczelni, natomiast liczba uczelni zagranicznych uznająca egzamin FCE przekracza 2 000.

Egzamin FCE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (średnio-zaawansowanym wyższym). Osoba posiadająca certyfikat FCE umie porozumiewać się swobodnie w języku angielskim w codziennych sytuacjach, zarówno w mowie i piśmie. Ponadto certyfikat poświadcza znajomość języka angielskiego na wystarczająco dobrym poziomie, żeby pracować lub uczyć się w anglojęzycznym otoczeniu. Egzamin jest adresowany do wszystkich osób (zarówno młodzieży jak i dorosłych), które chciałyby poświadczyć swoją dobrą znajomość języka angielskiego. Jest często pierwszym, poważnym egzaminem językowym zdawanym w naszym życiu.

 

Struktura egzaminu FCE – zmiany

Struktura egzaminu FCE zmieniła się w 2015 r. Poza samą strukturą zmieniono również nazwę egzaminu z First Certificate in English na Cambridge English: First. Mimo tego egzamin nadal jest najczęściej rozpoznawany jako FCE.

Obecnie egzamin FCE składa się z 4 modułów:

 • Reading and Use of English

 • Writing

 • Listening

 • Speaking

 

Reading oraz Use of English (test leksykalno-gramatyczny) trwają łącznie 1h 15 minut. Do przeczytania są 3 różne teksty, które najczęściej pochodzą z takich publikacji jak: książki, czasopisma, magazyny. Zadania do tekstów sprawdzają, czy zdający prawidłowo zrozumiał kontekst czytanki i czy potrafi znaleźć prawidłowe odpowiedzi w tekście do zadanych pytań. Z kolei test leksykalno-gramatyczny składa się z 4 zadań, wśród których występuje m.in.: parafraza, słowotwórstwo oraz kolokacje.

 

Writing, czyli pisanie trwa 1h 20 minut i składa się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie polega na napisaniu krótkiego wypracowania (essay) na zadany temat. W drugim zadaniu zdający jest proszony o napisanie jednej z trzech do wyboru wypowiedzi pisemnej. Wśród nich może pojawić się: nieformalny e-mail (informal e-mail), artykuł (article), recenzja (review) lub raport (report). Obie wypowiedzi pisemne powinny mieścić się w zakresie 140 – 190 słów.

 

Listening, czyli słuchanie trwa około 40 minut i obejmuje 4 zadania, które sprawdzają, czy kandydat jest w stanie zrozumieć nagrania dotyczące wiadomości ze świata oraz sytuacji codziennych. Każde nagranie jest odsłuchiwane dwukrotnie, a przed przystąpieniem do słuchania zdający ma czas na zapoznanie się z pytaniami. Zadania polegają na wybraniu odpowiedniej odpowiedzi, wpisaniu usłyszanych słów oraz dopasowaniu wypowiedzi do odpowiednich osób.

 

Speaking, czyli mówienie trwa około 14 minut i obejmuje 4 krótkie zadania. Ta część egzaminu jest zdawana w parach. Pierwsze zadanie to kilka pytań od egzaminującego na tematy codzienne, takie jak: hobby, praca, szkoła, wakacje itp. W drugim zadaniu opisujemy dwie fotografie i odpowiadamy na jedno pytanie dotyczące fotografii naszego kolegi. W trzecim zadaniu rozmawiamy z drugim zdającym na zadany temat oraz wybieramy najlepsze rozwiązanie z zaproponowanych w zadaniu. Czwarte zadanie to dyskusja z egzaminującym nawiązująca do tematu przedstawionego w zadaniu trzecim. Mamy okazję przedstawić swój punkt widzenia oraz argumenty za nim przemawiające.

 

Reading, Writing i Listening zdajemy jednego dnia, natomiast Speaking jest zdawany osobno, w innym terminie. Poniżej widzimy liczbę punktów do uzyskania w każdej części oraz jej czas trwania:

Część

Reading and Use of English

Writing

Listening

Speaking

Czas trwania

1h 15 min

1h 20 min

4o min

14 min

Liczba punktów

40%

20%

20%

20%

 

 

Oceny, zapisy i koszty

Na egzaminie FCE można uzyskać jedną z trzech pozytywnych ocen (A, B, C). Od 2011 r. wprowadzono dodatkową możliwość dla osób, którym nie udało się uzyskać oceny pozytywnej na egzaminie. Jeżeli egzamin został napisany na co najmniej 45%, to w miejscu oceny pojawia się informacja potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Oceny na egzaminie FCE prezentują się następująco:

 

Nauka języka angielskiego - egzamin językowy - egzamin FCE - kurs FCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na egzamin możemy zapisać się w jednym z centrów egzaminacyjnych zlokalizowanych w całym kraju. Może być to centrum egzaminacyjne British Council lub inne autoryzowane centrum egzaminacyjne Cambridge English w Polsce.

Sesje egzaminacyjne FCE odbywają się najczęściej trzy razy w roku: w sesji wiosennej, letniej oraz zimowej. Egzamin można zdawać w wersji komputerowej oraz papierowej. Wyniki są dostępne po około 4-6 tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w formie papierowej oraz po około 2 tygodniach od daty zakończenia sesji przeprowadzanej w formie komputerowej. Każdy kandydat otrzymuje certyfikat oraz raport przedstawiający wyniki otrzymane z każdej części egzaminu. Certyfikat FCE jest ważny przez całe życie.

Koszt egzaminu FCE zdawanego w centrach egzaminacyjnych British Council w wersji papierowej wynosi 610 zł, natomiast w wersji komputerowej – 630 zł. W pozostałych centrach egzaminacyjnych ten koszt może być niższy w zależności również od miasta, w którym zdajemy.

 

Jeżeli zastanawiasz się, czy w ogóle warto zdawać egzaminy językowe, zajrzyj tutaj – egzaminy językowe.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane