Czas Future Simple i konstrukcja ‘be going to’

Lipiec 12, 2017 Agata Pruszyńska

Ostatnio wszystkie czasy przyszłe w języku angielskim zebraliśmy w jedną całość. Ze względu na obszerność zagadnienia, temat nie został wyczerpany, dlatego dzisiaj skupimy się na czasie Future Simple oraz konstrukcji gramatycznej ‘be going to’. Omówimy ich zastosowanie, podstawowe różnice w ich użyciu oraz budowę.

 

Blog - nauka języka angielskiego - Czas Future Simple i konstrukcja 'be going to'

 

 

Budowa czasu Future Simple

Budowa tego czasu jest wyjątkowo prosta. Aby utworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Simple wystarczy wstawić ‘will’ przed czasownik w formie podstawowej,  czyli w bezokoliczniku.

Osoba     ‘will’                      bezokolicznik

I               will (= I’ll)             go to the cinema
You          will (= you’ll)         play basketball
He            will (= he’ll)          drink a cup of tea
She          will (= she’ll)         draw a picture
We           will (= we’ll)          do some gardening
You          will (= you’ll)         meet with your family
They        will (= they’ll)        come to the party

 

Pytania w czasie Future Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami osoby z ‘will’. Na pytania zaczynające się od ‘will’ odpowiadamy stosując krótkie odpowiedzi – Yes, I will. / No, I won’t.

Will you go to the cinema with me?          =>        Yes, I will. / No, I won’t.
Will he drink a cup of tea?                         =>        Yes , he will. / No, he won’t.
Will they come to the party?                      =>        Yes, they will. / No, they won’t.

 

Przeczenia w czasie Future Simple tworzymy przez wstawienie słówka ‘not’.

I will not (= won’t) play basketball.
She will not (= won’t) draw a picture.
We will not (= won’t) do some gardening.

 

Zastosowanie czasu Future Simple

Czas Future Simple stosujemy, gdy:

 1. podejmujemy decyzje w momencie mówienia:

Will you go to the cinema with me? – Sure, I will.
Will you lend me a hand with my essay? – Sorry, I won’t.

 

 1. proponujemy pomoc, wyrażamy zgodę na coś, składamy obietnicę lub też sami prosimy inną osobę o pomoc:

I will help you with your luggage. It must be very heavy.
I will make a cake for your birthday party.

 

 1. przewidujemy przyszłość kierując się własnymi doświadczeniami lub odczuciami:

I’m certain that your mum will be angry when she finds out that you’ve decided to drop out of university.
You will be punished for what you’ve done.

 

 

Budowa konstrukcji gramatycznej ‘be going to’

Aby stworzyć zdanie twierdzące z użyciem konstrukcji ‘be going to’ wystarczy odmienić czasownik ‘be’ w czasie teraźniejszym oraz po wyrażeniu ‘going to’ wstawić czasownik w bezokoliczniku. Strukturę tą możemy tłumaczyć jako ‘mieć zamiar’ lub ‘zamierzać’.

 

Osoba            ‘be’                         ‘going to’            bezokolicznik

I                     am (= I’m)                going to            go to Spain
You                are (= you’re)            going to            play tennis
He                  is (= he’s)                 going to            buy new jacket
She                 is (= she’s)               going to            give a speech
We                  are (= we’re)            going to            make a cake
You                 are (= you’re)           going to            sing a song
They               are (= they’re)          going to            cut down on spending

 

Pytania w konstrukcji ‘be going to’ tworzymy przez inwersję, zamieniając miejscami osobę z odmienioną cząstką czasownika ‘be’. Na tak zadane pytania możemy odpowiedzieć stosując krótką odpowiedź – Yes, I am. / No, I’m not.

Are you going to go to Spain?                            =>         Yes, I am. / No, I’m not.
Is she going to give a speech?                            =>         Yes, she is. / No, she isn’t.
Are we going to make a cake?                            =>          Yes, we are. / No, we aren’t.
Are they going to cut down on spending?          =>          Yes, they are. / No, they aren’t.

 

Przeczenia w konstrukcji ‘be going to’ tworzymy przez użycie słówka ‘not’.

I am not (= I’m not) going to go to Spain.
You are not (= aren’t) going to play tennis.
She is not (= isn’t) going to give a speech.
We are not (= aren’t) going to make a cake.
They are not (=aren’t) going to cut down on spending.

 

Zastosowanie konstrukcji gramatycznej ‘be going to’ 

Konstrukcję gramatyczną ‘be going to’ stosujemy, gdy:

 1. mówimy o naszych planach i zamiarach, które nie są jeszcze pewne i mogą się zmienić:

I’m going to go dentist on Friday but I haven’t made an appointment yet.
She’s going to start playing basketball in September.

 

 1. mówimy o zdarzeniach, które najprawdopodobniej się wydarzą. Nasze przypuszczenia, co do przyszłości formułujemy na podstawie zaistniałych okoliczności:

Look at those dark clouds. It’s going to rain.
I have a terrible headache. I’m going to be sick.

 

 

Podsumowanie różnic między użyciem Future Simple a  ‘be going to’

Podsumowując czas Future Simple stosujemy do najbliższej przyszłości i w tym czasie wypowiadamy się na temat naszych decyzji podejmowanych spontanicznie, w momencie mówienia. Ponadto w czasie Future Simple wyrażamy nasze obietnice i propozycje.

Z kolei konstrukcja ‘be going to’ wyraża nasze zamiary i plany lub pewność, że coś się wydarzy w przyszłości na podstawie zaobserwowanych zjawisk.

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane