Czas Future Continuous & Future Perfect Simple

Lipiec 17, 2017 Agata Pruszyńska

To już ostatni wpis z serii czasów gramatycznych w języku angielskim. Niedawno zapoznaliśmy się z czasem Future Simple oraz konstrukcją ‘be going to’. Dzisiaj porównamy dwa kolejne czasy przyszłe – czas Future Continuous oraz czas Future Perfect Simple. Na tym zakończymy omawianie czasów przyszłych w języku angielskim.

W dzisiejszym wpisie przedstawimy budowę czasu Future Continuous i czasu Future Perfect Simple oraz ich zastosowania. Oba czasy odnoszą się do przyszłych zdarzeń. Czas Future Continuous odnosi się do czynności, które będą trwały przez pewien czas w przyszłości. Natomiast czas Future Perfect Simple stosujemy do mówienia o czynnościach, których koniec nastąpi w ściśle określonym momencie w przyszłości.

 

Blog - nauka języka angielskiego - angielski gramatyka - czas Future Continuous & Future Perfect

 

Budowa czasu Future Continuous

Zdania twierdzące w czasie Future Continuous składają się z osoby, ‘will’ oraz ‘be’ i czasownika z końcówką ‘-ing’.

Osoba      ‘will’          ‘be’     czasownik z ‘-ing’

I                will            be     sunbathing
You           will            be     playing
He            will            be     dancing
She           will            be     running
We            will            be     cooking
You           will            be     working
They         will            be     climbing

 

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy podobnie jak w wielu innych czasach, czyli przez inwersję zamieniając miejscami osobę z ‘will’. Na tak zadane pytania odpowiadamy stosując krótkie odpowiedzi – Yes, I will. / No, I won’t.

Will you be sunbathing during your vacation?           =>              Yes, I will. / No, I won’t.
Will he be dancing tomorrow?                                   =>              Yes, he will. / No, he won’t.
Will we be cooking on this course?                            =>              Yes, we will. / No, we won’t.
Will they be climbing in the jungle?                          =>               Yes, they will. / No, they won’t.

 

Przeczenia w czasie Future Continuous tworzymy bardzo prosto, przez użycie słówka ‘not’.

I will not (= won’t) be sunbathing during my vacation.
He will not (= won’t) be dancing tomorrow.
You will not (= won’t) be working from Monday to Tuesday.
They will not (= won’t) be climbing in the jungle.

 

Zastosowanie czasu Future Continuous 

Czas Future Continuous stosujemy, gdy:

 1. chcemy powiedzieć, że będziemy w trakcie wykonywania jakiejś czynności w przyszłości:

I will be cooking tomorrow morning.
I will be having a meeting tomorrow afternoon.

 

 1. mówimy o przyszłych czynnościach, które są nieuchronne:

She will be going to the bank on Friday, so she can take your documents to the bank.
I will be going to the city centre on Monday, so I can give you a lift.

 

 

 

Budowa czasu Future Perfect Simple

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect Simple tworzymy przez użycie odpowiedniej osoby, ‘will’ oraz ‘have’ i czasownika w III formie (past participle) lub czasownika z końcówką ‘-ed’ jeżeli jest to czasownik regularny.

Osoba      ‘will’            ‘have’           past participle

I                will             have             finished
You           will             have             written
He            will              have            forgotten
She           will             have             painted
He            will             have              come back
We            will             have             been
You           will             have             gone
They         will             have             learnt

 

Pytania w czasie Future Perfect Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami osobę oraz ‘will’. Odpowiadając na pytania możemy korzystać z krótkich odpowiedzi takich jak – Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have finished this report by Friday?                      =>      Yes, I will. / No, I won’t.
Will she have painted her room before our arrival?            =>       Yes, she will. / No, she won’t.
Will we have been married for 25 years next year?            =>       Yes, we will. / No, we won’t.

 

Przeczenia w czasie Future Perfect Simple są tworzone przez zastosowanie słówka ‘not’.

I will not (= won’t) have finished this report by Friday.
She will not (= won’t) have painted her room before our arrival.
We will not (= won’t) have been married for 25 years next year.

 

Zastosowanie czasu Future Perfect Simple

Czas Future Perfect Simple ma właściwie jedno podstawowe zastosowanie. Czasu tego używamy, gdy:

 1. chcemy powiedzieć, że dana czynność zostanie ukończona do określonego momentu w przyszłości:

I will have finished this report by Friday.
I will have paid all bill by the end of this month.

 

 

Okoliczniki czasu Future Perfect Simple

 • by the end of the week/month/year (przed końcem tygodnia/miesiąca/roku),

 • by the time (zanim),

 • by next week/month/year (przed następnym tygodniem/miesiącem/rokiem).

 

Podsumowując, czas Future Continuous jest stosowany do długich czynności w przyszłości, a czas Future Perfect Simple do czynności, które zostaną zakończone w przyszłości w dokładnie określonym momencie.

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane