At university

Grudzień 28, 2016 Agata Pruszyńska

Vocabulary – At university

Today we’re going to go on a virtual trip to university. If you had ever studied, you would probably remember very clearly that it was a terrific time. Last time we discussed different types of schools and school subjects, so today we’re going further – to university. It’s time we hit the road!

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - - Academic year

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - - Dorm

ACADEMIC YEAR (rok akademicki)

 

 

DORM/HALLS (akademik)

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Form teacher

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Graduate

FORM TEACHER (wychowawca)

 

 

GRADUATE (absolwent)

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Dean

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Lecturer

DEAN (dziekan)

 

LECTURER (wykładowca)

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Notebook

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Seminar

NOTEBOOK (zeszyt)

 

 

SEMINAR (seminarium naukowe)

 

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Stapler

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Syllabus

STAPLER (zszywacz)

 

 

SYLLABUS/CURRICULUM (plan nauczania)

 

 

 

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Take notes

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Teaching staff

TAKE NOTES (robić notatki)

 

 

TEACHING STAFF (grono pedagogiczne)

 

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Term paper

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Timetable

TERM PAPER (praca semestralna)

 

 

TIMETABLE (plan lekcji)

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Undergraduate

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Workshop

 

 

 

UNDERGRADUATE (student przed uzyskaniem licencjatu)

 

WORKSHOP (warsztaty, zajęcia praktyczne)

 

 

 

 

 

Useful expressions:

 • apply to university (ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet),

 • attend lectures (uczęszczać na wykłady),

 • get a degree (zdobyć stopień naukowy),

 • get a scholarship/grant (otrzymać stypendium),

 • get into university (dostać się na uniwersytet).

 

Kinds of degrees and thesis:

 1. BA (Bachelor of Arts) => licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych => writes dissertation (praca licencjacka)

 2. BSc (Bachelor of Science) => licencjat w dziedzinie nauk ścisłych => writes dissertation (praca licencjacka)

 3. MA (Master of Arts) => magister w dziedzinie nauk humanistycznych => writes thesis (praca magisterska)

 4. MSc (Master of Science) => magister w dziedzinie nauk ścisłych =>  writes thesis (praca magisterska)

 5. PhD (Doctor of Philosophy) =>  doktor, doktorat => writes thesis (praca doktorska)

 

To get a degree, Bachelors of Arts and Science have to write their dissertations (prace licencjackie). Masters of Arts, Master of Science have to write theses (prace magisterskie). Doctor of Philosophy also writes thesis (praca doktorska).

 

If you’re interested in learning more new words, use this category link – Angielski słówka

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane